Posloupný kód objednávky (variabilní symbol) + každý rok číslování od 1

799.00